Takk til

Det er flere som fortjener en takk for sitt bidrag til research, inntasting av lister og dem som har støttet økonomisk.

Derfor vil vi si takk til dem som har bidratt med midler:

 • Audun Tilling
 • Kurt Bore
 • Geir Ingvaldsen
 • Per Gunnar Hegre
 • Øyvind Roth
 • Frode Liestøl
 • Atle
 • Tom Martin Slorafoss
 • 3 anonyme givere

Frivillige:

 • Christel Waade Aarnes
 • Ann-Ceilie Aunmo
 • Anja Kathrine Skoglund
 • Inga Lovise Gutvik
 • Nils Johan Urskog
 • Inger Wiik
 • Knut Sørensen
 • Anne-Grethe Westjordet
 • Synøve Heen
 • Anne Gro Rimestad
 • Toril Fossheim
 • Hilde Vassgård
 • Bente Øien Hauge

Personer med kunnskap:

 • Erling Skjold
 • Forfatter Peter Langwithz Smith