Prosjekter

Tysklandsfangene.no har flere pågående prosjekter:

  • Organisere foreningen og samle et styre, få medlemmer og støttestpillere.
  • Innsamling av passasjer og transportlister i forbindelse med oppsamling, evakuering i og fra Tyskland og ankomst til Sverige m.m.
  • Opparbeidelse av database over tysklandsfanger hvor relevant informasjon som måtte finnes om den enkelte fange, som: fangesteder, fangenummer, flyttinger i forbindelse med de hvite bussene.
  • Utvikling av søkbart nettsted hvor man kan søke navn over tysklandsfanger og deres «hjemreise» med de hvite bussene.
  • Bokprosjekt med arbeidstittel «6 navn fra bussene».
  • Dokumentar/podcast prosjekt hvor det planlegges tur til Tyskland via Århus og Frøslev leiren i Danmark før Arolsen Archives, Sachsenhausen, Neuengamme og dens utekommandoer Alt Garge, Misburg og Stöcken.
  • Tur til Røde Kors i Oslo for å se en av de siste få bevarte bussene fra aksjonen i 1945.
  • Arkivbesøk i Norge og København.
  • Kontakt med relevante samarbeidspartnere for informajonsdeling.