Om Tysklandsfangene

Skrevet av Kenneth Frost Lie, 5 januar 2023

Aggi Berg

Historien til Tysklandsfangene starter noen år tilbake i tid.

Inspirasjonen er Aggi Berg fra Vardø, en tippoldefar av min datter og sønn som var en såkalt partisan under den andre verdenskrig. Han var bror av Gunnar Berg som fallt i kamp med tyskerne på Langbunes ved Kiberg 20 november 1941. Brødrene hadde hver sine oppdrag for den Røde Armé. Aggi Berg samlet opplysninger, skaffet mat og hjelp ellers til dem som kom over fra Russland.

Aggi Berg og historien fikk jeg interesse for etter noen års slektsforsking på egen slekt, og det ikke var noen historier knyttet til andre verdenskrig å finne. Unni Berg, datteren til Aggi og mine barns oldemor fortalte meg da om hennes far som hadde blitt arrestert og sendt til Tyskland.

Som mange andre familier og etterlevende av nordmenn som satt i fangenskap visste hun lite. Mange snakket aldri om sine erfaringer og hvilke påkjenner det hadde gitt dem. Detaljene manger derfor, og det store puslespillet om informasjonsbildet er avhengig av en bit informasjon her og der for å danne et bilde og en plausibel konklusjon av en teori.

Aggi hadde derimot etterlatt seg et brev hvor han i en slags egenerklæring til en forsikringssak skrev litt om sine opplevelser om arrestasjon, tortur, fangenskap og redning med de hvite bussene. Han skrev også hva det gjort med han fysisk og psykisk. Detaljene var det noen av, som leirnavn i Tyskland og overføringer til andre leire eller utekommandoer av disse.

Jeg begynte å søke i norske arkiver hos Arkivverket og fant god nytte av deres vårslipp arkiver som omhandlet fangeleire og fengsler i Norge. Kristian Ottosens bok «Nordmenn i fangenskap» var også en god plass å finne detaljer.

Informasjon fra Tyskland skulle fort vise seg å være vanskeligere, da Aggi Berg ble sendt dit som en såkalt «N.N» fange. Lite ble nedskrevet og arkivert om disse fangene. Selv om hans fangenumre til Sachsenhausen og Neuengamme var å finne, så var det svært lite å finne.

Jeg ønsket jo å danne et så fullstendig bilde av hans opphold og transport til Tyskland, og måtte da kunne dokumentere de teoriene jeg jobbet rundt. Derfor ble det undersøkt godt rundt hvem som gikk på samme transport som han fra Grini til Tyskland den 3. august 1944. Ved hjelp av navn på disse fangene som ble sendt sammen med han fra Grini og Møllergata 19 kunne det søkes om disse hadde oppføringer i arkiver som kunne brukes, om de hadde gjort nedtegnelser av sine opplevelser, om det var skrevet om dem i litteratur og aviser m.m.

Etterhvert kunne jeg følge en gruppe av fanger som Aggi Berg ble overført sammen med, og som ble flyttet på samme tiden. Informasjon om leirene og serie på fangenummer ga også gode tips og bekreftelser på spor som var riktige.

Neste del av hans fangenskap i Tyskland omhandlet hans hjemreise. Han beskrev selv at han ble reddet av de hvite bussene, og research arbeidet over til neste fase. Spørsmålet var da først om det var ført lister over dem som ble hentet i Neuengamme 20. april 1945. Det fant jeg ikke, og søkte i arkiver i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Det som jeg etterhvert fant hos Arolsen Archives i Tyskland var transportlister over interne flyttinger av norske og danske fanger til oppsamlingen i Neuengamme i mars og april 1945. Disse dekket en god del leire og fengsler og spesielt mange fra Sachsenhausen til Neuengamme. Arkivet inneholdt også lister over syketransporter av norske og danske fanger som avgikk tidligere og direkte til Sverige i starten og til midte del av april 1945. Aggi Berg fant jeg aldri i noen av disse listene.

Så gikk søket over til å dreie seg om det fantes lister i Danmark, som eksempelvis avreiselister/registreringer fra Frøslev eller Horsens leiren hvor fangene var før reisen til Sverige var godkjent av tyskerne. Det tok lang tid før jeg hadde flaks å fikk tak i noen få enkeltsider av avreiselister over nordmenn fra Frøslev til Sverige 27. april 1945. Per 5. januar 2023 har jeg også trolig klart å spore opp resten av disse listene i Danmark også.

I Riksarkivet i Sverige, Lund og Malmö har jeg fått mye god dokumentasjon etterhvert. Her er det kartotekkort over ankomne tysklandsfanger, registreringsskjema og mer, samt passasjerlister over ankomne tysklandsfanger fra blant annet København til Malmö. Her er det samlet inn flere hundre sider over norske og danske fanger. Aggi Berg er ikke å finne i listene, men ankomstdato er bekreftet til 28. april 1945 av flere dokumenter/kilder. «Listen som mangler» skal jeg nok finne etterhvert.

Selv om det var lite å få bekreftet om Aggi Berg ønsket jeg å kunne tilgjengeliggjøre informasjon om tysklandsfangene og deres redning med de hvite bussene. Denne informasjonen om hver enkelte fange ble ført inn i en database, hvor relevant og ny informasjon ble lagt til, hver fange identifisert, alle transport og passasjerlister indeksert og tillagt database samt tillegging av informasjon i relevant materiale ved gjennomgang av over 62.000 sider med kartotekkort. Mye av dette arbeidet har jeg gjort på egenhånd, men har også fått veldig god hjelp av frivillige til «inntasting» og identifisering av personer i listematerialet.

Etterhvert som prosjektet vokste og krevde både mer tid og ressurses besluttet jeg å organisere ved å starte en forening og søke samarbeid med likesinnende for å fortsette arbeidet.

Mvh Kenneth Frost Lie