Foreningen

org. nr 930 595 608

Foreningen Tysklandsfangene.no ble stiftet den 21. desember 2022 av Kenneth Frost Lie og medstifter Jimmy Berg Nilsen.

Et interim styre bestående av Lie og Nilsen som leder og nestleder tok ansvar for å organisere foreningens oppstart og prosjekter. Et arbeid med å få et komplett styre jobbes med fra januar 2023.

§ 1 Formål

Tysklandsfangene.no er en interesseorganisasjon for alle som måtte ha en interesse for den delen av krigshistorien fra 2. verdenskrig som omfatter nordmenn i fangenskap utenfor Norge, da i hovedsak i Tyskland, men også i noen omkringliggende okkuperte land. Foreningens interesseområde omfatter også evakueringen av de norske og danske fangene fra Tyskland og Neuengamme leiren i mars- og april dagene 1945.

Tysklandsfangene skal:

  • jobbe for å samle inn, bevare, formidle og spre kunnskap om norske personer som satt i fangenskap i tyske konsentrasjonsleirer, fengsler og tukthus i Tyskland og nærliggende okkuperte land/områder.
  • jobbe for å samle inn, bevare, formidle og spre kunnskap om de norske fangene som ble reddet av den såkalte «hvite busser» aksjonen i mars og aprildagene 1945.
  • jobbe for å formidle denne kunnskapen til publikum og andre med interesse i prosjektene og informasjonen Tysklandsfangene.no måtte besitte på en enkel og oversiktlig måte, som f.eks. ved nettsiden Tysklandsfangene.no.
  • jobbe for å inngå samarbeid og/eller deling av informasjon om norske fanger med museer, arkiver og andre relevante institusjoner som befinner seg i Norge og internasjonalt.